ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่  20 - 26  เมษายน 2562

ถึง น้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน

          คณะกรรมการค่ายฯ ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่ให้ความสนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ ถือว่าปีนี้
มียอดผู้สมัครจำนวนมากถึง 34 คน แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ คณะกรรมการได้คัดเลือกพี่เลี้ยงไว้จำนวน 20 คน
ทั้งนี้  หากน้อง ๆ ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ ขอให้แจ้งขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 

             ไฟล์ประกาศ รายชื่อพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน>>>>>คลิก